Vission / Mission

Copenhagen Kids har som mål:
– at gøre kunst og kultur til en naturlig del af alle københavnske børn og unges liv
– at gøre København til en førende by inden for børne- og ungekultur
– fortsat at være med til at udvikle børne- og ungekulturen med kvalitet og mangfoldighed

Derfor arbejder Copenhagen Kids for:
– at gøre børne- og ungekulturen synlig for børn, unge og voksne i institutioner, skoler og familier
– at børne- og ungekulturen får en central placering i den kulturpolitiske agenda i København
– at samle børne- og ungekulturens aktører i København i et netværk, hvor viden kan deles, sparring kan gives, inspiration kan udvikles, og hvor samarbejder og synergi kan opstå

Copenhagen Kids værdier er nyskabelse, gennemsigtighed og kvalitet.