Copenhagen Kids organisering, Lise Lunderskov og INSP!

Successen fortsætter!

Kære alle
Så lander nyhedsbrev nr. 2 i indbakken! EN levende organisme Denne gang kan du læse om Copenhagen ids organisation og se, hvad de forskellige grupper arbejder med. Måske er der en opgave eller to, der ligger lige til højrebenet for dig, så meld dig til! Se, hvem du skal kontakte, hvis du vil vide mere. Månedens følgespot er sat på Lise Lunderskov, der tog initiativ til Cph Kids for snart fem år siden. Netværksmødet i august foregik hos INSP i Roskilde. KULTURrygsækken er nu på gaden igen. Læs i brochuren om alle de mange spændende tilbud som nu bliver tilbudt alle børn i de københavnske skoler og og daginstitutioner. Kulturrygsækken er et enestående projekt under Copenhagen Kids – Læs i næste nyhedsbrev om hvordan det spændende projekt er kommet til verden og følg med på facebook, hvor du også kan fi nde Kulturrygsækkens nye brochure.

Et netværk af ildsjæle
– vi er noget i kraft af hinanden

På døren ind til Lises lejlighed på Blågårds Plads hænger der et skilt: Der fi ndes ingen større magi end venskabets – og det kunne godt være overskriften til samtalen med Lise. En samtale om den magi, der opstår i fællesskabet – hvis man giver den plads, nærer den og giver den lov til at leve og vokse.

”Omdrejningspunktet i Copenhagen Kids er den synergi, der opstår når mennesker mødes rent fysisk og skaber nye landskaber af fortællinger sammen,” fortæller Lise, da vi har sat os for at tale om hende og Copenhagen Kids, som Lise er daglig leder for. ”I Copenhagen Kids er der plads til alle. Enhver ide, der er udsprunget af
lysten til at eksperimentere med fx. nye samarbejdsformer og udtryksformer hilses velkommen.”
Copenhagen Kids opstod for snart fem år siden. Dengang var det et ganske lille netværk – en gruppe mennesker,
der på Lises initiativ satte sig sammen for at skabe et netværk for kunstnere, kulturformidlere, lærere, pædagoger –
og andre ildsjæle, der til daglig arbejder for at give børn og unge oplevelser og nye udtryksformer. Sparring, inspiration og samarbejde på kryds og tværs Lise har, med en baggrund som bl.a. lærer, kunstner og kunst- og kulturleder, mærket behovet for et netværk for de voksne, der beskæftiger sig med børn. At nurse de voksne ildsjæle er en vigtig del af netværkets ide, fortæller Lise. ”Der fi ndes ikke andre netværk, der i den grad giver mulighed for sparring, inspiration og samarbejde på tværs af faggrupperne og på tværs af kunstarterne. Hvis du er

fx. skuespiller, så møder du primært mennesker fra dit eget fagfelt, og det kan være svært at gennemskue,
hvordan tingene hænger sammen i skoleverden eller museumsverdenen. I Copenhagen Kids er der mulighed for
at møde mennesker fra mange forskellige fagområder; fra musikere til politikere til bibliotekarer til designere
til pædagoger. Mangfoldigheden er en af Copenhagen Kids store styrker. En anden styrke er det fysiske møde.
Copenhagen Kids afholder hvert år 6 netværksmøder. Værtsrollen går på skift hos et af de spændende børnekultursteder, som er med i netværket.

Mit arbejde er at skabe forbindelser – og holde det hele levende

”Nysgerrigheden er min drivkraft – Jeg synes at mennesker er så fascinerende – og at mødet mellem mennesker
er så vigtigt. I det fysiske møde opstår der noget udefi nerbart og uforudsigeligt og vores fortællinger bliver til nye
fælles fortællinger. Men det kræver åbenhed – at du tør sige: Hør lige her, det her kan jeg, det er jeg god til –
sådan ser min verden ud.” ”Det kræver stor opmærksomhed og nærvær hele tiden at holde balancen mellem det organiserede og det uorganiserede. At give plads til at tingene kan vokse frit – og samtidig