SamVærk

SamVærk 2012 var en stor succes. Vi vil gerne sige TUSIND TAK til alle involverede og invitere alle interesserede til at læse den flotte rapport om SamVærk.

Rapporten handler om hvordan, børn og unge kan få en stemme i byens kulturelle liv via kunst og arkitektur. Den bringer flere forskellige vinkler på inddragelse af børn og kommer med mange bud på hvordan man skaber en interesse og et medejerskab hos deltagende børn og unge i events. Rapporten er oplagt som læringsmateriale og for alle med den mindste interesse i børn, kultur og events.

Vi vil også gerne sige tusind tak til alle der deltog i laboratoriedagen omkring samværk d. 6 dec. 2012. Det var en fantastisk inspirerende og hyggelig dag.

Festivalen SamVærk blev afholdt for første gang på Frue Plads i København d.31 aug. til 7.sept. 2012 med netværket Copenhagen Kids som initiativtager og arrangør. Festivalen er en vej til at give børnene og de unge en stemme i det samfund, de er en del af – gennem kunsten. Festivalen søgte at få udfoldet disse udtryk i offentligheden, i byrummet, gennem kunstneriske processer og i professionelle rammer.