Frivillige og om teatergruppen Batida

Kære kunstnere, lærere, bibliotekarer, kulturformidlere, pædagoger, børnekulturentusiaster, ildsjæle og sjælevarmere – og alle andre, der brænder for at gøre en forskel for børn og unge i København. Vi håber at foråret fylder jer med energi og lyst til at lave endnu fl ere fantastiske projekter. Copenhagen Kids er et netværk der er proppet med kreativitet, og det kan der godt være brug for, når man skal udrette små mirakler for næsten ingen penge. Man kan klare sig langt med sin kreativitet – men det er også vigtigt at bede om hjælp – og bruge hinandens kompetencer. I Copenhagen kids er der mange der kan hjælpe med at give inspiration til hvordan I kan få hjælp til jeres projekter – f. eks. ved at blive bedre til at bruge frivillige kræfter. I dette nummer fi nder I en invitation til en konference om frivillige. Læs om frivillige, hvor der både er mulighed for at trække på kompetente menneskers erfaringer og for at skabe nye kontakter der kan berige dit daglige arbejde.

I følgespotten kan I læse om teatergruppen Batida, som fortæller om 30 år med teater i Danmark og resten af verden. Her på nyhedsbrevet efterlyser vi stadig velskrivende kræfter, som kan hjælpe os. Fremover kommer nyhedsbrevet en gang i kvartalet – til gengæld vil vi lave to følgespots hver gang. Henvend jer hvis I kunne tænke jer at være de næste der bliver sat spot på, eller hvis I kunne tænke jer at være vært ved næste netværksmøde. Vi ser det som vores vigtigste opgave at gøre jer opmærksomme på hvem der gemmer sig i netværket, så I kan
bruge hinanden på kryds og tværs. God læselyst og god vind med alle jeres projekter – vi håber at høre fra jer

Når først folk er her, bliver de her længe

Hvad får en fl ok mennesker til at arbejde med projekter, der ikke giver det store økonomiske afkast,
men til gengæld stiller masser af krav? Det gør en særlig ånd hos en fl ok ildsjæle, der brænder for godt børneteater – ikke blot i Danmark, men i hele verden. Batida, der holder til i Nordvest, er
netop vendt hjem fra en børneteaterfestival i Indien, da vi møder dem til en snak om musik, begejstring og overlevelse.