Om KULTURRYGSÆKKEN

KULTURRYGSÆKKEN – En rygsæk fuld af oplevelser

Baggrund

Ud fra ønsket om at give alle børn i København mulighed for at deltage i byens rige kulturliv, blev Kulturrygsækken bragt til verden i foråret 2011. Fra og med efteråret 2011 og frem til i dag har vi afprøvet tankerne bag rygsækken, og set på hvilke muligheder og barrierer, som ville være bæredygtige for fremtiden.

Kulturrygsækken blev udviklet af Copenhagen Kids, som er netværket for børne- og ungekultur i København. Det skete i et tæt samarbejde med netværkets partnere og de landsdækkende formidlingsinstitutioner Dansehallerne, Det Danske Filminstitut, Levende Musik i Skolen, Salaam Film & Dialog, Skoletjenesten og Teatercentrum. Vi har desuden samarbejdet med de kommunale kulturinstitutioner og de lokale kulturudbydere, og inddraget kontaktpersoner på skoler og i daginstitutioner.

Pilotfasen

Tilskud fra Københavns Kommune, Statens Kunstråd og private fonde gjorde det muligt at etablere en pilotfase for Kulturrygsækken, som er forløbet i skoleåret 2011-2012. I pilotfasen blev ordningen afprøvet i tre lokalområder: Indre Nørrebro, Indre Vesterbro og Amager Nord. Her afprøvede vi forskellige modeller ud fra de lokale ønsker og behov, og næsten 50 daginstitutioner og 15 skoler tog imod vores tilbud, og op mod 3000 børn og voksne har haft glæde af de mange tilbud.

Sæsonerne 2013-2015

De efterfølgende sæsoner udvidede vi målgruppen til at omfatte alle daginstitutioner og alle skoler i Københavns Kommune. Samtidig blev arkitektur en del af programmet, og der var flere kombinationer af forestillinger og værksteder som pakketilbud. Over 150 skoler og daginstitutioner har siden da benyttet sig af de mange tilbud. Og mere end 25.000 børn og voksne har deltaget sammenlagt.

Erfaringsopsamling

Kulturrygsækkens pilotfase er nærmere beskrevet i en evalueringsrapport, som blev udsendt i maj 2012. Her beskriver vi resultaterne og fremlægger vores erfaringer. Rapporten indeholder også en række forslag til Københavns Kommune om, hvordan ordningen kan videreføres, og hvordan den kan spille sammen med de tilbud, som kommunen allerede har. Rapporten kan downloades