24 oktober 2016, 11.44
Kulturrygsækken tager hul på sin nye sæson 2016/17, og vi er i år en del af programmerne for Åben Dagtilbud og Åben Skole, som Københavns Kommune har iværksat. Her kan du finde et skatkammer af fantasifulde og sjove kunst- og kulturoplevelser for børn. L...

Subscribe

 

Copenhagen Kids er et netværk, der arbejder for at skabe koordinering, synlighed, samarbejde og inspiration på det børne- og ungdomskulturelle felt, mellem de forskellige aktører, institutioner/foreninger, producenter, formidlere og brugere inden for kunst, kultur, børn og unge i København med Copenhagen Kids som centrum, tovholder og drivkraft.

Copenhagen Kids har som mål:
- at gøre kunst og kultur til en naturlig del af alle københavnske børn og unges liv
- at gøre København til en førende by inden for børne- og ungekultur
- fortsat at være med til at udvikle børne- og ungekulturen med kvalitet og mangfoldighed

Derfor arbejder Copenhagen Kids for:
- at gøre børne- og ungekulturen synlig for børn, unge og voksne i institutioner, skoler og familier
- at børne- og ungekulturen får en central placering i den kulturpolitiske agenda i København
- at samle børne- og ungekulturens aktører i København i et netværk, hvor viden kan deles, sparring kan gives, inspiration kan udvikles, og hvor samarbejder og synergi kan opstå

Copenhagen Kids værdier er nyskabelse, gennemsigtighed og kvalitet.